Templates by BIGtheme NET

2017/2018 İŞ YILI GENEL KURUL İLANI – 23.01.2019

SS.ANTBİRLİK
ANTALYA PAMUK VE NARENCİYE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Birliğimizin 2017/2018 İş yılı Olağan Genel kurul Toplantısını yapmak ve aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Macun Mahallesi İsmail OGAN Caddesi Aksu/ANTALYA adresinde bulunan “Birliğimizin Konferans Salonunda toplanılacaktır, çoğunluk temin edilemez ise 30 Ocak 2019 Çarşamba günü aynı yer ve saatte toplanılacaktır.

Birliğimize bağlı kooperatiflerimizin sayın temsilcilerinin toplantıya teşriflerini rica ederiz.

SS.ANTBİRLİK
Antalya Pamuk ve Narenciye
Tarım Satışı Kooperatifleri Birliği
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Yoklama, açılış ve saygı duruşu,
2- Divan heyetinin oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi,
3- 2017/2018 iş yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların müzakeresi ve oylanması,
4- 2017/2018 iş yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve onaylanması,
5- 2017/2018 iş yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülerek karara bağlanması,
6- Birliğimiz gayrimenkullerinin değerlendirilmesine yönelik olarak Antalya İli Muratpaşa İlçesi Zeytinköy Mahallesi 12579 Ada 012 Parselde bulunan 64.920 m2, Antalya İli Serik İlçesi Cumalı Mahallesi 182 Ada 1 Parselde bulunan 12848,77 m2, Antalya İli Serik İlçesi Gedik mahallesi 1053 Ada 22 Parselde bulunan 8840,22 m2, Antalya İli Manavgat İlçesi Hisar Mahallesi 1539 Ada 1 Parselde bulunan 2170 m2, 27 Ada 1 Parselde bulunan 9823 m2, 1544 Ada 1 Parselde bulunan 3046m2, 1537 Ada 2 Parselde bulunan 707 m2, 2024 Ada 1 Parselde bulunan 23348 m2, 1537 Ada 1 Parselde bulunan 582m2, Antalya İli Döşemealtı İlçesi Kırkgöz Mevki 1950 ada 1 parselde bulunan 15301 m2 gayrimenkullerin satılması ya da Birliğin kendi imkânlarıyla veya taşeron firmalar aracılığıyla iş merkezi, alışveriş merkezi, konut alanları, otel, okul, eğlence merkezi, kat karşılığı veya mülkiyet ortaklığı şeklinde inşaat yaptırılabilmesi için Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
7- Birliğimiz ile SMT Mühendislik Mimarlık Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında imzalanan sözleşme gereği inşaatı tamamlanan Antalya ili Finike İlçesi Yeni Mahalle Geren Mevki 529 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine kurulu kat irtifaklı Birliğimize ait bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi veya satılması için ayrıca sözleşme gereği Birliğimiz tarafından yükleniciye verilen bağımsız bölümlerin devri veya yüklenicinin satış yapılmasını istediği 3. şahıslara devri için Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
8- Birliğimiz ve bağlı Kooperatiflerimizin aylık/yıllık elektrik tüketim bedellerinin yüksek olması nedeni ile öz tüketimin kendi imkânlarımız çerçevesinde karşılanabilmesi için Güneş Enerji Sistemlerinin kurulması ayrıca Tahin Üretim Tesisi, Meyve Suyu Üretim Tesisi, Hidrofil Pamuk Üretim Tesisi, Konserve Ürünleri Tesisi kurulması ve her türlü altyapının sağlanarak faaliyete geçirilebilmesi için Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
9- Birliğimiz Personel Yönetmeliği ile Alım, Satım ve Değerlendirme Yönetmeliğindeki düzenlemelerin görüşülmesi,

10- Birliğimiz Genel Müdürlüğü’ne Basın Birimi açılması ve kadro yapısının oluşturulması hususunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
11- Sabık Yönetim Tarafından Av. Fevzi Dursuneli, Av.Aziz Çetin Avukat/Avukat Ortaklığı ile imzalanan avukat sözleşmesinin yeniden yapılandırılarak ücretin ödenmesine ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 21.11.2017 tarih ve 40/1 sayılı kararı uyarınca yapılan işlemin Genel Kurulun onayına sunulması,
12- Pamuk, buğday ve sılajlık mısır alımları için Telehanler, Loader, Pamuk Toplama Makinaları, Silaj Makinesi, Kamyonlar ve Tırların satın alınmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 02.03.2018 tarih ve 61/3 sayılı kararı uyarınca yapılan satın alma işlemlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
13- Lojistik Birimi’nin açılmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 31.01.2018 tarih ve 54/5 sayılı kararı uyarınca yapılan işlemin Genel Kurulun onayına sunulması,
14- Yeni depolama alanlarının yaptırılmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 16.03.2018 tarih ve 63/3 sayılı kararı uyarınca yapılan işlemin Genel Kurulun onayına sunulması,
15- Birliğimiz ve Birliğimize bağlı kooperatiflerin temsil ağırlama ile promosyon giderlerine ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 16.03.2018 tarih ve 63/4 sayılı kararı uyarınca yapılan giderler ile Birliğimizin yaptığı ve yapmayı planladığı hizmetler hakkındaki bilgilendirme toplantısına yönelik tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderlerine ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 17.05.2018 tarih ve 76/8 sayılı kararı uyarınca yapılan giderlerin Genel Kurulun onayına sunulması,
16- Genel Müdürlük envanterinde kayıtlı olan ağır vasıta araçların satılmasına ve yerine yenilerinin alınmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 16.03.2018 tarih ve 67/2 sayılı kararı uyarınca yapılan alım satım işlemlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
17- Birliğimize bağlı Akaryakıt İstasyonunun kiraya verilmesine ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 17.05.2018 tarih ve 76/3 sayılı kararı uyarınca yapılan işlemin genel kurulun onayına sunulması,
18- Birliğimiz bünyesindeki yaklaşık 28.000 m² depodaki kiracıların kira bedellerinin TL üzerinden ödenmesi için kira bedellerinin güncellenmesine yönelik Birlik Yönetim Kurulunun 29.06.2018 tarih ve 81/1 sayılı kararı uyarınca yapılan işlemin Genel Kurulun onayına sunulması,
19- Birliğimiz binek araçlarının satılması ve yerine yeni araçların alınmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 25.07.2018 tarih ve 86/4 sayılı kararı uyarınca yapılan alım satım işlemlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
20- Mısır Silaj Paketleme Makinesi satın alınmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 25.07.2018 tarih ve 86/6 sayılı kararı uyarınca yapılan satın alma işleminin Genel Kurulun onayına sunulması,
21- 2018/2019 iş yılında birlik gayrimenkullerinin özel ve kamu bankaları ile finans kuruluşlarından kredi kullanılması için söz konusu kuruluşlar lehine dilediği vade, bedel ve şartlarda dilediği sırada ve derecede olmak üzere ipotek verme, kredi kullanımı ile ilgili rehin de dahil her türlü teminatı verme, bankalar ve finans kuruluşlarınca kullandırılacak kredilerin Birliğin, bağlı işletmelerin ve kooperatiflerin ihtiyaçları doğrultusunda dilediği miktarda kullanılabilmesi hususunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
22- 2018/2019 iş yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve harcırahlarının belirlenmesi,
23- 2018/2019 iş yılında bağımsız denetim görevini yapacak denetçinin seçilmesi,
24- 2018/2019 İş yılı çalışma programı ve bütçesinin görüşülerek karara bağlanması
25- Dilek, temenniler ve kapanış.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*