Templates by BIGtheme NET

GENEL KURUL DAVETİ

ANTBİRLİK
S.S ANTALYA PAMUK VE NARENCİYE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
BİRLİĞİ YÖNETİM HEYETİ TARAFINDAN BİRLİĞE BAĞLI;
-S.S 156 Sayılı Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi
-S.S 158 Sayılı Manavgat Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi
-S.S 160 Sayılı Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi
-S.S 754 Sayılı Yeniköy Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi
-S.S 762 Sayılı Kınık Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatiflerine GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ
Birlik Yönetim Heyetinin 12.07.2017tarih 48/2 sayılı oturumunda bölgemizde ki pamuk hasadının Eylül ayında başlaması kooperatiflerin ve ortakların iş hacmini arttıracağı da dikkate alınarak bağlı kooperatiflerin 2016/2017 iş yılı olağan genel kurul toplantılarının 20 Ağustos 2017 tarihinde yapılmasına ve genel kurul toplantılarıyla ilgili tüm işlemlerin takibinde ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan örnek gündem yazımız ekte sunulmuştur. Genel kurul toplantıları ile ilgili tüm hazırlıkların eksiksiz yapılabilmesi için konu ile ilgili yapılan işlerin her iki günde bir Genel Müdürlükçe paylaşılması; ayrıca her Cuma günü, Genel Müdürlükte yapılacak olan genel kurul toplantısı ile ilgili topantıya katılım sağlanması hususunda; Bilgi ve geregini rica ederiz…………. YÖNETİM HEYETİ

GÜNDEM
1.Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2.Divan heyetinin oluşturulması ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi,
3.2016/2017 iş yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması, incelenmesi, müzakere edilmesi ve oylanmasının Türk Ticaret Kanunun 397’nci maddesine göre henüz denetlenmemiş olan 2016/2017 iş yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bilonço ve gelir-gider tablolarının T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 08/10/2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca denetim raporlarının hazırlanması takiben geriye bırakılması,
4.Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesine göre 2016/2017 iş yılı henüz denetlenmemiş olduğundan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 08/10/2013 tarih ve 2013/7 genelgesi uyarınca yönetim kurulu ibrasının denetim raporlarının hazırlanmasını takiben geriye bırakılması,
5.12/01/2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tarım Satış Kooperatifi ve tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşme Değişikliklerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ uyarınca yapılan intibak işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
6.Kooperatif Yönetim Kurulunun …/…/2017 tarih ve …. sayılı kararı uyarınca Kooperatif Örnek Anasözleşmesinin 6’ncı maddesinin 5’nci fıkrasında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 29/06/2017 tarih ve 26131743 sayılı öz izni ile yapılan anasözleşme değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması,
7.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve harcırah gibi parasal hakların belirlenmesi
8.Kooperatifin 2017/2018 iş yılı bütçe ve yıllık çalışma programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
9.Yönetim Kurulu üyeleri ile koopratif temsilcilerinin asıl ve yedeklerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10.Dilek, temenniler ve kapanış

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*