Ana Sayfa
  Hakkımızda
  Tarihçe
  Yönetim Kurulu
  Organizasyon Şeması
  Vizyon & Misyon
  Kooperatifler
  İşletmeler
  Yağ Kombinası
  Zeytinyağı Tesisi
  Narenciye Tesisi
  Akaryakıt İstasyonu
  Tarım Marketler
  Genel
  Alım İhaleleri
  Satış İhaleleri
  Kira İhaleleri
  Pamuk
  Linkler
  İletişimANTBİRLİK’E AİT İLANLARIMIZI WWW.SAHİBİNDEN.COM SİTESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

İ L A N

Antbirlik Gübre İhalesi
Şartname için tıklayınız.--------------------------------------------------------

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Antbirlik) 2015-2016 sezonu preseli pamuk ürünü Adana Ticaret Borsası Korbey Salonunda satışa sundu.

 

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Antbirlik) 2015-2016 sezonu preseli pamuk ürünü Adana Ticaret borsası Korbey Salonunda satışa sundu.
ATB Tescil Müdürü T. Gökhan Öztürk’ün yönettiği açık arttırmaya TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Çukobirlik Ticaret Müdürü Mutlu Kıvrak ve borsa üyeleri katıldı.
ATB Korbey Salonunu aktif olarak kullandıklarını ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Tabi ki borsaların amacı; alıcı ve satıcıları buluşturarak gerçek fiyatı ortaya çıkarabilmektir. Pamuk stratejik bir ürün. Yıllarca bölgemizde beyaz altın olarak anıldı. Beyaz altın pamuk’un bu yıl fiyatı iyi, inşallah eski günlerini yakalar diye düşünüyorum. Borsa Kampüsümüzün yapımı hızla devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda pamuk ve diğer ürünlerde elektronik satışa geçeceğiz. Bu vesileyle Türkiye’de bir ilki de başarmış olacağız. Bu gün burada borsa üyelerimizle işbirliği içerisinde olmasından dolayı Antbirlik yöneticilerine ve Pazarlama Şefi Mehmet İlya’ya teşekkür ediyorum. Pamukta fiyat iyi, umarım üreticilerimizi tatmin eder, ekim alanlarını arttırır. Antbirlik’in tercih ettiği gibi diğer illerden de bölgemize, Adanamıza, Adana Ticaret Borsamıza sadece pamukta değil diğer tüm ürünlerde de ilgi duyarlar. Ürünlerini bizim üyelerimiz ile buluşarak gerçek satışlar olur. Hem kendileri, hem üyelerimiz hem de üreticiler payına düşeni alır. İyi bir ticaretin oluşması için borsalar aracı kurumdur. Satışların alıcı ve satıcılara hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

 

--------------------------------------------------------

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Örnek Anasözleşmeleri Yayımlanmıştır!

Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin asıl nüshasına ulaşmak içintıklayınız.
Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin kullanılacak nüshasına ulaşmak için tıklayınız.


Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinin asıl nüshasına ulaşmak için tıklayınız.
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinin kullanılacak nüshasına ulaşmak için tıklayınız.

 

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerini Yeni Döneme Hazırlıyor

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin örnek anasözleşmeleri taslaklarının değerlendirildiği teknik çalışma toplantısı, Antbirlik, Çukobirlik, Fiskobirlik, Karadenizbirlik, Kozabirlik, Marmarabirlik, Tariş İncir Birliği, Tariş Üzüm Birliği, Tariş Pamuk Birliği, Tariş Zeytinyağı Birliği, Tiftikbirlik, Trakyabirlik ve Gülbirlik temsilcilerinin katılımıyla 25-29 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.
 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seçkin CENKIŞ;Birliklerimizin yeniden yapılandırmanın yaşandığı 2000 yılında özerkleştiğini, bu dönemde birliklerin DFİF borçlarının anapara ve faizleriyle birlikte terkin edilmesi, işten çıkartılan personelin kıdem tazminatının üstlenilmesi, yeniden yapılandırma kurulu çalışmalarının ve eğitimlerin yapılması, döner fon şeklinde uygun koşullarla krediler kullandırılması gibi desteklerin sağlandığını, belli dönemlerde kullandırılan bu kredilerin geri dönüşlerinde sorunlar yaşandığını, ödeme sıkıntılarının yaşanması üzerine birliklerin mali tablolarının analiz edildiğini ve borç ödeme kabiliyetlerinin incelendiğini, birliklerin görüş ve önerileri alınarak 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkındaki Kanunda değişiklikler yapıldığını, bu Kanun ile; DFİF borçlarının yeniden yapılandırılarak yaklaşık yarıya indirildiğini, yılda bir ödeme yapılacak şekilde 15 yıla yayıldığını, tasfiye kararı alan Birliklerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip edilen ve diğer kamu borçlarının terkin edileceğini belirtti.

Ayrıca, yapılan bu iyileştirmelerin yanı sıra yapısal bazı önlemlerin de alınması gerektiğini, bu çerçevede etkin bir denetim sisteminin getirilmesi ve genel kabul görmüş rasyonel işletmecilik uygulamaları ile kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alacak profesyonel bir yönetim anlayışı getirilmesiyle etkinliğin ve istikrarın sağlanmasının amaçlandığını, yönetim kurulu üyelerinin görev süresi dolmadan azledilmelerinin zorlaştırıldığını, ortaklık paylarının rehin ve haciz edilememesi, kooperatif ve Birliklerin kendi aralarında yaptıkları muamelelerden borsa tescil ücreti alınmaması gibi önlemlerle kooperatifleşmenin ve birlikteliğinin önündeki engelin kaldırılmış olduğunu ifade edildi.

Yine, örnek anasözleşmelerin tarım satış kooperatifleri ve birlikleri için büyük öneme sahip olduğunu, görev, yetki ve sorumlulukların bu anasözleşmelerde bulunduğunu ve kooperatiflerin nasıl faaliyet göstereceğinin burada belirlendiğini, bu nedenle örnek anasözleşmelerin bir başvuru kaynağı, bir el kitabı ve bir rehber olduğunu belirtti.
 
Cenkış, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda;

  • Ortaklık şartları, sermaye taahhüt oranı ve miktarları ile sermaye ödeme ve iadelerine ait usul ve esaslar,
  • Ortaklık paylarının devrinin şartları,
  • Kooperatif ve birliklerin çalışma konuları ile ürün alım ve değerlendirme işlemlerine, ürün alım bedelini hesaplama ve ödeme şekline, kredi kullanmalarına, yatırımlarına, gelir-gider farklarının dağıtımına ve giderlerin paylaşımına ilişkin usul ve esaslar,
  • Kanunda açıkça belirtilen nisaplar saklı kalmak üzere, birlik ve kooperatiflerde toplantı ve karar nisapları,
  • Taşınmaz alım ve satımı ile imalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemi,
  • Genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip ortaklarda aranan şartlar ile birliklerin genel kurullarını teşkil eden kooperatiflerin temsilcilerinin sayısı, nitelikleri, görev süreleri ve seçilme esasları,
  • Kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve bu üyelerde aranan şartlar,
  • Kooperatif ve birliklerde temsil yetkisinin kimler tarafından ve ne şekilde kullanılacağı,
  • Ortak başına tekabül eden ek ödeme tutarının; bilanço açığı, değişken ve sabit giderler, ortakların teslim ettikleri ürün miktarları ve ortak sayısı gibi kriterler gözetilerek hesaplanma usul ve esasları,
  • Bu şekilde hesaplanan ek ödeme tutarlarının, her yıl güncellenme usul ve esasları, 

hususlarının örnek anasözleşmeyle düzenleneceği belirtildiğinden bu konular başta olmak üzere örnek anasözleşme hükümlerinin çok önemli olduğunu ve yapılacak çalışmanın karşılıklı görüş alışverişinin yapılması, ihtiyaçların belirlenmesi ve deneyimlerin paylaşılması bakımından faydalı olacağını dile getirdi.

Toplantının devamında, Başmüfettiş Tuncay SÖNMEZ tarafından tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin örnek anasözleşmeleri sunularak birlik temsilcilerinin maddeler hakkında görüş ve önerileri alındı.

:


ANTBİRLİK'TEN TEŞEKKÜR

05 Kasım 2013 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI'nın teşrifi ile gerçekleştirilen Serik Çırçır ve Prese Fabrikası, Depolama Tesisleri ve Hizmet Binası'nın açılış törenini onurlandıran;
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI'ya,
Antalya Vali Vekili Sn. Mehmet KURDOĞLU'na,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Neşet AKKOÇ'a,
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Sn. Menderes TÜREL'e,
Ak Parti İl Başkanı Sn. Mustafa KÖSE'ye,
T.C. Gümrük ve Tic. Bak. Koop. Gen. Müdürü Sn. İsmail KALENDER'E,
Serik Kaymakamı Sn. Erol RÜSTEMOĞLU'na,
Serik Belediye Başkanı Sn. Mehmet HABALI'ya,
Serik Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Sn. Beşir ACAR'a
Çandır Belediye Başkanı Sn. Ergüven YILMAZ
T.C. Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Sn. Mesut İLTER'e,
Tariş, Çukobirlik ve Tiftikbirlik Yön. Kur. Bşk. ve Genel Müdürleri'ne,
Tüm İş Ortaklarımıza, Katılımcılara, Üretici Ortaklarımıza, Antalya Halkına,
bu önemli günümüzde yanımızda oldukları için  teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu

 

SERİK ÇIRÇIR VE PRESE FABRİKASI, DEPOLAMA TESİSLERİ VE HİZMET BİNASI AÇILIDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Çandır'da ANTBİRLİK Serik Çırçır ve Prese Fabrikası, Depolama Tesisleri ve Hizmet Binası açılışını yaptı. (05.11.2013)

Ev sahipliğini Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Balaban'ın yaptığı açılış törenine Bakan Hayati Yazıcı'nın yanı sıra Ak Parti Antalya Milletvekili Menderes Türel, Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Köse, Kaymakam Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Habalı, Çandır Belediye Başkanı Ergüven Yılmaz, il ve ilçe daire müdürleri ve vatandaşlar katıldılar.

Açılışta ilk konuşmayı Antbirlik Genel Müdürü Atila Diniz yaparak şunları söyledi; ''Tesisimizin yatırım maliyeti yaklaşık 17.000.000,00 TL'dir. Tesisimizin kütlü pamuk işleme kapasitesi 10 Tondur. Tam çalışma kapasitesi ile günlük 240 Ton pamuk işleme kapasitesine sahip. Tesislerimiz son sisteme sahiptir. Bizlere bu tesislerin açılmasında destek veren herkese teşekkür ediyorum tarıma yapılan yatırımın geleceği olan yatırım olduğunu biliyoruz.''


 

Türkiye'nin Kriz Sonrası Tablosu

Ak Parti Antalya Milletvekili Menderes Türel'den sonra kürsüye gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ise konuşmasında şunları söyledi; ''2002- 2012 döneminde ülkemizin ortalama büyüme oranımız yüzde 5.2'dir. Ekonomimiz, 2013 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2.9, ikinci çeyreğinde ise yüzde 4.4'lük bir büyüme performansı sergilemiştir. 2013 yılının 6 aylık büyüme rakamı ise yüzde 3.7'dir. Kısacası ekonomimiz 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümektedir. Kişi başına milli gelirimiz, 2012 yılında 2002'ye göre 3 kat artarak 3 bin 519 dolardan 10 bin 497 dolara yükselmiştir. Satın alma gücü paritesine göre ise kişi başına gayri safi milli gelir, 15 bin doları aşmıştır."

Türkiye'nin 2012 yılında dış ticaret hacminin 389 milyar dolara ulaşırken bu yılın ilk 9 aylık döneminde bu rakamın 300 milyar doları geçtiğine dikkat çeken Bakan Yazıcı, ''İlk 9 aylık ihracatımız 112 milyar 493 milyon dolardır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslarsak yüzde 1.3 oranında bir artış gerçekleşmiştir" diye konuştu.

GDO'suz Pamuk

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, dünya pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin, Türkiye'nin de içinde olduğu sekiz ülke tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye'nin, pamuk üretiminde 8'inci sırada, pamuk tüketiminde Çin, Hindistan ve Pakistan'dan sonra 4'üncü sırada, pamuk veriminde ise 3'üncü sırada yer aldığını aktaran Bakan Yazıcı, fakat Türkiye'nin yüzde 100 GDO'suz pamuk üretimi gerçekleştiren ülkeler arasında en verimli pamuk üretiminin yapıldığı ülke olduğunun altını çizdi.

 

ANTBİRLİK MANAVGAT-TAŞAĞIL'DA TARIM MARKET AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
02.11.2013 
antbirlik@antbirlik.com.tr