Templates by BIGtheme NET

Zirai İlaç Alım İhale Şartnamesi

ZİRAİ İLAÇ ŞARTNAMESİ
1-KONU: 

2020 sezonunda pamuk hastalıkları ve zararlıları ile zirai mücadele için Birliğimiz ve Birliğimize bağlı Kooperatiflerimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilmiş bulunan zirai mücadele ilaçları alımıdır.

İhalemiz kapalı zarf teklif alma, açık eksiltme pazarlık usulü ile yapılacaktır.

2-SÜRELER VE ADRES:
 1. Kapalı zarf teklif verme son tarihi 05.02.2020 ÇARŞAMBA günü saat 17:00’ye kadar  olup, teklifler ANTBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Macun Mah. İsmail Oğan Cad. Antbirlik sit. No:68 adresine teslim edilecektir.

 1. Eksiltme Pazarlığının yapılacağı tarih 11.02.2020 SALI  günü saat 10:00'dur.
 1. İhalenin yapılacağı yer:
ANTBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Macun Mahallesi İsmail Ogan Cad.
Antbirlik Sit.No: 68 
AKSU/ANTALYA 

   d) Posta ile gönderilen teklif mektupları ihale tarihinden sonra komisyona ulaşması halinde geçerli sayılmayacaktır. 

3-TEKLİF VERECEK OLAN FİRMALARDAN İSTENECEK BELGELER:
 1. Firmalar, şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak Birliğimize teklif verme süreleri içerisinde teslim edecektir. 

 1. İhaleye katılan firma yetkililerinin son 1 ay içerisinde alınmış noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
 1. Ticaret ve Sanayi Odasından son 1 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesi
 1. Teklif edeceği ürünlerin tescil ve ruhsatlarının onaylı fotokopisi “aslı gibidir” şeklinde firma onaylayacaktır.
 1. Firmalar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini belirteceklerdir.

 1. Teklif edecekleri ilaçların etiket örnekleri.
 1. Teklif Mektubu.

 1. Teminat Mektubu.
Yukarıdaki belgeleri ihaleye katılacak olan firmalar kapalı zarf şeklinde ihale süresi içerisinde Birliğimize teslim edeceklerdir.-1-


4-SATIN ALINACAK İLAÇLAR:
KOD NO
İLACIN CİNSİ
TOLERANS
MİKTAR 
TESLİM ZAMANI 
1
TOTAL HERBİSİT
+-%25
14.900 LT
% 60 MART
% 40 HAZİRAN
2-
EKİM ÖNCESİ KULLANILAN DAR VE GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OT İLACI
+-%25
4.950 LT
TAMAMI MART
3
ÇIKIŞ SONRASI KULL.DAR. YAPRAK OT İLACI
+-%25
2.200 LT
% 50 MART
% 50 HAZİRAN
4
TOPALAK OTU
+-%25
710 LT
TAMAMI  MART
5
EMİCİ ZARARLILARI
+-%25
7.560 LT
%30 MART %70 HAZİRAN
6
YAPRAK BİTİ İLACI
+-%25
9.375 KG/LT
%50 MART %50 HAZİRAN
7
YEŞİL KURT İLACI
+-%25
9.300 KG
%20 MART
%80 HAZİRAN
8
PAMUK YAPRAK KURDU İLACI
+-%25
1.350 LT
TAMAMI HAZİRAN
9
KIRMIZI ÖRÜMCEK İLAÇLARI ERGİN
+-%25
6.346 KG/LT
%40 MART -
%60 HAZİRAN
10
KIRMIZI ÖRÜMCEK YUMURTA
+-%25
3.400 LT
%40 MART %60 HAZİRAN
11
NARENCİYE BEYAZ YAĞ İLAÇLARI
+-%25
15.225 LT
TAMAMI MART
12
DELTAMETHRİN 25 GR/LT
+-%25
1.460 LT
%60 MART -
%40 HAZİRAN
13
MEPİQUAT CHLORİDE 50 GR/LT
+-%25
2.110 LT
TAMAMI HAZİRAN
14
LAMBDA CHYALOTHRİN 50GR/LT
+-%25
970 LT
%40 MART -
%60 HAZİRAN
15
FOSETYL AL % 80
+-%25
450 KG
% 50 MART
% 50 HAZİRAN
16
PYRİDABEN % 20 WP
+-%25
500 KG
TAMAMI MART
17
BUPRAFEZİN 400 GR/LT
+-%25
1500 GR/LT
TAMAMI MART
18
MALATHİON 65 EM
+-%25
1.100 LT
% 60 MART-
% 40 HAZİRAN
19
200 G/L ETHOPROPOS 
+-%25
500 LT
%40 MART -
%60 HAZİRAN
20
%25,2 BOCCALİD+%12,8
PYROCLOSTROBİN
+-%25
12 KG
TAMAMI MART
21
% 15 DİFANOCONAZOLE +
% 15 PROPİCONAZOLE
+-%25
200 LT
TAMAMI MART

-2-
Firmalar yukarıdaki hastalık ve zararlılara dekara göre teklif edecekleri ilaçların;

a)ruhsatındaki doz X dekar = verebileceği miktar (kg/lt) hesabı ile miktarı belirteceklerdir. Miktar belirtilen ilaçların gruplarında;
 • Total herbisit grubunda 300cc/da
 • Emici zararlıları için dekara doz hesabı 100cc/da’dır.
 • Yaprak biti ilaçları grubunda %20 ACETAMİPRİD etkili maddeli ilaç teklif edecek firmalar dekara dozu 40 Gr/Dekarı baz alacaklardır.
	
b)Firmalar (a) şıkkında teklif ettikleri ilaçlarda birden fazla ürün grubu için ruhsatlı ilaç olması halinde ve aynı ilacı birden fazla hastalık ve zararlı için teklifte bulundukları takdirde her grup için ayrı ayrı miktar belirteceklerdir.

5-TESLİM ZAMANI VE YERİ:

-Antbirlik Mart ve Haziran dönemi ilaçlarını arttırmakta veya eksiltmekte serbesttir. 
 1. Mart dönemi ilaçlarının teslimi 04 MART-30 MART 2020 tarihleri arası olacaktır. Antbirlik tama çekme ve +%25 hakkını (şartnamede belirtilen tama çekme: satıcı firmadan alınan 0,75.-kg/lt ilacın 1.-kg/lt’ye çekilmesi, +%25 ise tama çekilen miktara +%25 eklemektir 1,25.-lt/kg.) 15 MAYIS 2020 CUMA günü mesai bitimine kadar kullanabilir. Antbirlik bu hakkını kullandığı takdirde siparişi müteakip firma ilgili Kooperatifimize on (on) gün içerisinde ilacı teslim etmek zorundadır.

 1. Haziran dönemi ilaçlarının teslimi 22 MAYIS-08 HAZİRAN 2020 tarihleri arası olup, Antbirlik tama çekme ve +%25 hakkını 14 AĞUSTOS 2020 CUMA günü mesai bitimine kadar kullanabilir. Antbirlik bu hakkını kullandığı takdirde siparişi müteakip firma ilgili Kooperatifimize 10 (on) gün içerisinde ilacı teslim etmek zorundadır.

 1. Antbirlik teslim döneminden önce ilaçlarda +-%25 tolerans hakkını kullanmak isterse ve de firmanın kabul etmesi halinde firma sipariş edilen ilaçları 10 (ON) gün içerisinde ilgili Kooperatiflerimize teslim edecek olup, ödemesi mal tesliminden sonra 60 (ALTMİŞ) veya 180 (YÜZSEKSEN) gün olacaktır.

 1. Antbirlik zamanında bildirim yapmadığı takdirde firmalar tam ve +-%25 miktarlarını verip vermemekte serbesttir.

 1. İlaçların teslim yeri Antalya İl sınırları içindeki Antbirlik’e bağlı Kooperatifler ve Tarım Market Hal Şubesi depoları kamyon üstü teslimidir.
6-TEKLİF MEKTUBUNDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR:
 1. İhaleye katılacak olan firmaların, teklif mektuplarının içerisinde yukarıdaki belgeler (imza sürgüsü, yetki belgesi, teminat, vs.) eksiksiz olacaktır.

 1. İlacın  kullanma  süresi  belirtilecek  ve  garanti edilecektir.

 1. Teklif  edilen ilacın 1 dekara kullanılması gereken miktarı belirtilecektir.

 1. Firmalar fiyat tekliflerini ilaçların ambalaj şekline göre ayrı ayrı yapacaklardır.

 1. Teklif edecekleri ilaçların etiket örneklerini mutlaka vereceklerdir.
-3-
 1. Firmalar, fiyat sabit olmak üzere teklif fiyatlarını KDV hariç olarak vereceklerdir. Birliğimizle Satış sözleşmesi bulunan firmaların son pazarlık tutanağında verecekleri fiyat, satış sözleşmesindeki fiyattan yüksek olamaz. 
 1. İhaleye teklif veren firmalar ekte gönderilen tabloda istenilen bilgileri eksiksiz ve anlaşılır şekilde dolduracaklardır. Firmalar her ürün için mutlaka ürün kod nosunu belirteceklerdir. Ürün kod numarası belirtilmeden verilen ilaç teklifleri değerlendirme dışı tutulacaktır.
   ğ) Firmaların mart dönemi için teklif edecekleri ilaçların tamamının  EKİM 2019 yılı ve  daha sonraki aylarda imal edilmiş olması gerekmektedir. Diğer ilaçlar 2020 yılı imali olacaktır.
   h) Firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ithalatı ve imalatı yasaklanan etkili maddeli ilaç teklif ettikleri taktirde ilacın son kullanma tarihini tekliflerinde belirteceklerdir. 

   
 ı)  Firmalar tekliflerini şartname ekindeki tabloya uygun olarak vereceklerdir. Aynı ilacı değişik gruplar için teklif etseler bile her kod No su için ayrı ayrı belirteceklerdir.

7-T E M İ N A T  :
 1. Geçici teminat; Her zararlı grubu (hastalık) için birden fazla ilaç teklifinde bulunulduğu taktirde teklif edilen en yüksek KDV hariç toplam mal bedelinin en az % 5`i nispetinde olup, Her grup içerisinde teklif edilen ilaçlar içinde bu miktar geçerli olacak olup, nakit veya en az 3(üç) ay süreli banka teminat mektubu olarak, ihale gün ve saatinden önce Antbirlik'e  verilecektir.  Teklif  mektubu içinde gönderilen teminat mektuplarının kaybından Birliğimiz sorumlu değildir. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekli hariç diğer isteklilerin geçici teminatları talep halinde hemen iade edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren isteklinin geçici teminatı ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.

 1. Kesin teminat teklif edilen ilaçların KDV`siz toplam mal bedelinin % 10`u tutarında olup, ayrıca ihale üzerinde kalan firmadan kullanım süresi içerisinde % 25 artırım için de ilaç tutarının % 10'u kadar ek kat'i teminat, kat'i teminatla birlikte alınacaktır.  Üzerinde ihale kalan firma siparişin kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde kat'i teminatı nakit veya en az 1 yıl süreli banka teminat mektubu şeklinde Antbirlik veznesine yatırıp sözleşmeyi imzalayacaktır. 

 1. Firma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu olarak verecekse, Antalya'da şubesi bulunan bir bankanın teminat mektuplarını teyidi yapılmış olarak verecek olup Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir. 
 1. Teslim süresi içindeki ilaçların tamamının tesliminden sonra kat'i teminat iade edilir.
8-Ö D E M E  :

Genel Müdürlüğümüzce siparişi yapılıp, sözleşme imzalanan firmalar sözleşmede belirtilen ilaçları ilgili Kooperatif Müdürlüklerine teslim edip, teslim ettikleri miktarlar kadar GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ adına fatura edilecektir.

-4-

Ödemesi: Mal teslimini müteakip 60 (Altmış) veya 180 (Yüzseksen) Gün ödeme vadeli olacaktır.

60 gün vadeli teklif fiyatı verip 180 gün için vade farkını Yüzde olacak şeklinde yazabilirler.


 • Antbirlikce erken teslim edilmesi istenilen ilaçlar hariç, firma teslim zamanından önce ilaç teslimatı yaptığı taktirde ödeme sözleşmede belirtilen tarihten itibaren başlar. 
9-DİĞER HUSUSLAR :
 1. İlaçların tesellümü sırasında ambalaj bozuklukları (akma, dökülme, patlama vs. gibi) tespit edilmesi halinde Antbirlik bozuk ambalajlı ilaçları tesellüm etmeyecek ve bedellerini ödemeyecektir. Firma tarafından teslim edilen zirai ilaç imalat hatalarından doğacak ambalajları akma, dökülme ve patlamaya karşı 2 yıl süre için garantili olacaktır. Ambalajlarda sızıntı, patlama ve dökülme olursa firma Antbirlik’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edecektir.

 2. Kooperatiflerce teslim edilen ilaçlarda üreticiler tarafından kullanım esnasında ilaçtan kaynaklı donma, erimeme, vb. gibi şikayetlerde Antbirlikçe firmaya yazılı olarak bildirilmesini müteakip firma yenileri ile veya Antbirliğin istediği ilaçlarla değiştirmek zorunda olup, firma bunu kabül ve taahhüt eder.

 1. Birliğimiz tarafından satınalınan ancak normal kullanım süresi içerisinde kullanılmayıp stokta kalan ilaçları firma yeni miat tarihli ilaçlarla değiştirecek, stoklarında ilgili ilaç yoksa son kullanma tarihinin geçtiği tarihteki güncel fiyatından geri alacak veya Antbirlik ile mutabık kalındığı taktirde başka ilaçlarla değiştirebilecek olup, ayrıca Tüm etkili maddelerde Bakanlığın yasaklaması veya Yönetmeliklerdeki değişiklikler olması halinde Antbirlikçe alınıp stoklarında bulunan ilaçları Bakanlığın istediği ve Yönetmelikte belirtilen şekli ile Antbirliğin yazılı Müracaatına istinaden 10 (on) gün içerisinde değiştirmeyi veya geri almayı ihaleye katılan firmalar kabul ve taahhüt ederler.

 2. Firmalar verecekleri teklifleri ihale tarihi olan 05.02.2020 tarihinden itibaren 45 gün süre için teklifleri ile bağlı kalacaklardır. Bu süre içerisinde teklifinden vazgeçen firmanın geçici teminatı irat kaydedilir.

 3. Birliğimiz gerekli gördüğü takdirde satın alınan Zirai ilaçların, standartlarına uygun olup olmadığını, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne veya bu konuda yetkili Akredite olmuş herhangi bir Laboratuvarda analiz yaptırabilir. Her türlü analiz giderleri firmaya ait olacaktır.

 4. Kendisinde ihale kaldığı tebliğ edilen firma tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde kat’i teminatı yatırıp sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Aksi halde Antbirlik geçici teminatı nakde çevirerek irat kaydeder ve herhangi bir şekilde başka bir firmadan temin edeceği ilaçlar için doğacak fiyat farkını firmanın geçici teminatından karşılar. Teminatın zararı karşılamaması halinde bakiye yasal yollardan tahsil edilir. Bu tahsilat esnasında gecikme doğması halinde firma ayrıca aylık %4 faiz ödeyecektir. Nakde çevrilen teminat miktarı zarar miktarından fazla olur ise aradaki fark firmaya iade edilmez.

 5. Sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişi sözleşmede belirtilen teslim süresi içerisinde ilaçların tamamını veya bir kısmını teslim etmez ise teslim etmediği her ilacın beher gecikme günü için kg. veya litre fiyatına %05 (bindebeş)gecikme cezası ödeyecektir.

 1. Teslimdeki gecikme 10 günü aştığında Antbirlik aynı gecikme cezasını uygulayarak ek süre verebileceği gibi her hangi bir protesto keşidesine lüzum kalmaksızın sözleşmeyi fesih de edebilir. Sözleşmenin gerek ek süre verilmeksizin gerek ek süre sonunda feshedilmesi halinde kat’i teminat nakde çevrilerek irat kaydedilir.

 2. Antbirlik sözleşmeyi normal veya ek süre sonunda fesih ettiği taktirde firmanın ilaçları zamanında vermemesinden dolayı maruz kalacağı maddi zarar ile birlikte, yeniden temin edeceği ilaçların önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farklarını firmadan talep edecektir. Firma zararın irat kaydedilen teminattan veya gecikme cezasından karşılanmasını talep edemez.

-5-

 1. Firmaların 3.Şahıslara veya Devlete olan borcu nedeniyle iş bu sözleşmeden doğan alacaklarına yıl içinde toplam 3 kez haciz konulması halinde Antbirlik her hangi bir hükme veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe kesin teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir. Antbirlk’in ihale veya herhangi bir usulle temin edeceği ilaçları önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını ve bunun dışında Antbirlik’in işinin aksamasından doğabilecek zararı firmadan talep edecektir.

 1. İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin tekliflerinde belirttiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Kanuni ikametgahlarını değiştirdiklerinde derhal aynı şekilde bir ikametgah göstermediği ve bu yeni ikametgahı Ticaret Siciline Tescil ettirerek Antbirlik`e noter aracılığı ile bildirmediği takdirde ilk ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı olamayacağını ve bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların noter veya postaya tevdi olunduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiş sayılırlar.

 2. Firma teklif mektubu zarfı üzerine “ZİRAİ MÜCADELE İLACI TEKLİFİDİR” ibaresini yazacaktır.

 3. Firmalar şartname hükümleri dışında özel şart istediği taktirde, istediği şartları tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.

 1. Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara tabi olmayıp, uygun bedeli tespitte, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta veya iptal etmekte serbesttir. ihale ile ilgili her türlü kararda ihale komisyonu serbesttir. İhaleye giren firmalar bu nedenle hak sahibi olamaz.

 1. Taahhütlerin gecikmesinde seferberlik hali, iş yerlerinde grev ve lokavt uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır.

 1. ÜRÜN KOD NO’LARINI GÖSTEREN TABLO ŞARTNAMENİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.

 1. Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 24.01.2020

S.S. ANTALYA

P a m u k v e N a r e n c i y e

Tarım Satış Kooperatifleri

B İ R L İ Ğİ

FİRMALAR TEKLİFLERİNİ BU ŞABLONA UYGUN OLARAK VERECEKLERDİR.
ÜRÜN KOD NO

FİRMA ADI

İLACIN TİCARİ

İLACIN ETKİLİ

AMBLAJI

Birim Fiyat

DEKARA DOZ

DEKARA DOZ

 

ADI

MADDESİ

( Lt – Kg )

( TL/Lt-Kg )

Cc / Gr

MALİYETİ

 

( TL / DK )

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

             

7

             

8

             

9

             

10

             

11

             

12

             

13

             

14

             

15

             

16

             

17

             

18

             

19

             

20

             

21

             

NOT : ŞABLONA UYGUN TEKLİF VERMEYENLERİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

FİYATLAR KDV HARİÇ VERİLECEKTİR.

AYNI İLACI DEĞİŞİK GRUPLARA TEKLİF EDEN FİRMALAR HER GRUBUN KODU MUTLAKA BELİRTİLECEK VE O KOD GRUBUNDA YAZACAKLARDIR

Ambalaj bölümüne İlaç Hangi ambalajda ise o ambalaj yazılacak.

Birim Fiyatına ambalajı ne olursa olsun MUTLAKA 1 Litre veya1 Kilogram fiyatı Belirtilecektir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*