Templates by BIGtheme NET

2020/2021 İŞ YILI GENEL KURUL İLANI

S.S.

ANTBİRLİK

ANTALYA PAMUK VE NARENCİYE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

               Birliğimizin 2020/2021 İş yılı Olağan Genel kurul Toplantısını yapmak ve aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 04.10.2021 Pazartesi günü saat 09:30’da Macun Mahallesi İsmail OGAN Caddesi Aksu/ANTALYA adresinde bulunan “Birliğimizin Toplantı Salonunda” toplanılmasına, çoğunluk temin edilemez ise 11.10.2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte toplanılmasına karar verilmiştir.

Birliğimize bağlı kooperatiflerimizin sayın temsilcilerinin toplantıya teşriflerini rica ederiz.

SS.ANTBİRLİK Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satışı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

 1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu,
 2. Divan heyetinin oluşturulması ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi,
 3. 2020/2021 iş yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların müzakeresi ve oylanması,
 4. 2020/2021 iş yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve onaylanması,
 5. 2020/2021 iş yılında görev yapan Yönetim Kurulu heyetinin ibrasının görüşülerek karara bağlanması,
 6. Birliğimize bağlı Yağ Kombinası Müdürlüğü’nün işletme kapasitesinin artırımına ilişkin Birlik Yönetim Kurulununun 13.03.2020 tarih 46/7 sayılı kararı uyarınca yapılan satın alma işleminin Genel Kurulun onayına sunulması,
 7. Birliğimize ait Antalya İli Aksu İlçesindeki 13437 ada 1-3-4-5-6-7 ve 8 nolu parsellerde yapılması planlanan fabrika inşaatlarının mimari, elektrik, statik ve mekanik projelerinin hazırlanması hakkındaki hizmet alımına ilişkin Birlik Yönetim Kurulununun 30.09.2020 tarih 14/4 sayılı kararı uyarınca yapılan satın alma işleminin Genel Kurulun onayına sunulması,
 8. Birliğimiz, Birliğimize bağlı işyerleri ve kooperatif işlerinde kullanılmak üzere binek araç ve servis aracı alınmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 27.04.2020 tarih 54/2 sayılı kararı ile 21.10.2020 tarih 19/3 sayılı kararı ve 28.07.2021 tarih 73/4 sayılı kararı uyarınca yapılan satınalma işlemlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 9. Birliğimiz, Birliğimize bağlı işyerleri ve kooperatif işlerinde kullanılmak üzere, forklift, su tankeri ve pamuk taşıma römorku satın alınmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 18.07.2019 tarih 83/1 sayılı kararı ile 05.09.2018 tarih 10/5 sayılı kararı uyarınca yapılan satın alma işlemlerinin Genel Kurul onayına sunulması,
 10. Birliğimiz, Birliğimize bağlı işyerleri ve kooperatif işlerinde kullanılmak üzere, traktör ve silaj paketleme makinası satın alınmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 14.07.2020 tarih 71/2 sayılı kararı ile 30.01.2020 tarih 36/2 sayılı kararı uyarınca yapılan satın alma işlemlerinin Genel Kurul onayına sunulması,
 11. Birliğimiz, Birliğimize bağlı işyerleri ve kooperatif işlerinde kullanılmak üzere, çekici tır ve sal dorse satın alınmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 16.12.2019 tarih 27/6 sayılı kararı ile 20.12.2019 tarih 28/4 sayılı kararı uyarınca yapılan satın alma işlemlerinin Genel Kurul onayına sunulması,
 12. Birliğimiz, Birliğimize bağlı işyerleri ve kooperatiflerin elektrik tüketim bedelleri dikkate alınarak, öz tüketimin kendi imkanlarımız çerçevesinde karşılanabilmesi için Güneş Enerji Sisteminin kurulumu hizmet alımına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 06.01.2021 tarih 35/1 sayılı kararı uyarınca yapılan satın alma işlemlerinin ve yüklenici firmaya ara hakediş ödemesi yapılmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 10.06.2021 tarih 68/3 sayılı kararı uyarınca yapılan ödemenin Genel Kurulun onayına sunulması,
 13. Birliğimiz Genel Müdürlük sahasında Meyve Suyu Konsantresi- Salça- Domates Suyu üretim tesisinin anahtar teslim kurulumu işine ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 22.04.2021 tarih 61/5 sayılı kararı uyarınca yapılan satın alma işleminin Genel Kurul onayına sunulması,
 14. Birliğimiz ile Ece İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında devam etmekte olan davalara ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 10.03.2021 tarih 49/4 sayılı kararı uyarınca yapılan işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması,
 15. Birliğimiz ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hissedar olduğu Antalya İli Aksu İlçesi 13437 ada 6,7 ve 12 parsellerde bulunan maliye hazinesine ait toplam 8287,40 metrekare hissenin satın alınmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 31.05.2021 tarih 66/1 sayılı kararı uyarınca yapılan satın alma işlemlerinin Genel Kurul onayına sunulması,
 16. Birliğimiz Genel Müdürlük sahasında yapılacak olan asfalt yapımı ve yağmur suyu drenaj yapımı işlerine ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 02.07.2021 tarih 71/1 ve 71/2 sayılı kararları uyarınca yapılan satın alma işlemlerinin Genel kurul onayına sunulması,
 17. Birliğimiz Genel Müdürlük sahasına çevre duvarı yapımı ile aydınlatma ve kamera sistemi yaptırılmasına ilişkin Birlik Yönetim Kurulunun 28.07.2021 tarih 73/3 sayılı kararı uyarınca yapılan satın alma işleminin Genel Kurul onayına sunulması,
 18. Birliğimiz Personel Yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerin görüşülerek karara bağlanması,
 19. Birliğimiz Satınalma Yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerin görüşülerek karara bağlanması,
 20. Birliğimiz gayrimenkullerinin değerlendirilmesine yönelik olarak Antalya İli Muratpaşa İlçesi Topçular Mahallesi 12579 ada 1 parselde bulunan 64.920 m2, Antalya İli Serik İlçesi Kadriye Mahallesi 587 ada 1 parselde bulunan 22.332,34 m2, Antalya İli Serik İlçesi Cumalı Mahallesi 3086 ada 2 parselde bulunan 9.210,06 m2, Antalya İli Döşemealtı İlçesi Kıkgöz/Yeniköy Mahallesi 1950 ada 1 parselde bulunan 15.301 m2, Antalya İli Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 12119 ada 2 parselde bulunan 14.109 m2 gayrimenkullerin satılması ya da hasılat paylaşımı, Birliğin kendi imkanlarıyla veya taşeron firmalar aracılığıyla iş merkezi, alışveriş merkezi, konut alanları, otel, okul, eğlence merkezi, kat karşılığı veya mülkiyet ortaklığı şeklinde inşaat yaptırılabilmesi için Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 21. 2021/2022 iş yılında Birlik gayrimenkullerinin özel ve kamu bankaları ile finans kuruluşlarından kredi kullanılması için söz konusu kuruluşlar lehine dilediği vade, bedel ve şartlarda dilediği sırada ve derecede olmak üzere ipotek verme, kredi kullanımı ile ilgili rehinde dahil her türlü teminatı verme, bankalar ve finans kuruluşlarınca kullandırılacak kredilerin Birliğin, bağlı işletmelerin ve kooperatiflerin ihtiyaçları doğrultusunda dilediği miktarda kullanılabilmesi hususunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 22. 2021/2022 iş yılı için yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve harcırahlarının belirlenmesi,
 23. 2021/2022 iş yılında bağımsız denetim görevini yapacak denetçinin seçilmesi,
 24. Birliğimizin çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programı ve 2021/2022 İş Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 25. Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 26. Dilek, temenniler ve kapanış.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*