Templates by BIGtheme NET

S.S. ANTALYA PAMUK VE NARENCİYE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’ NE AİT 64.920m2 ARSA ÜZERİNE TESİS EDİLECEK KAT KARŞILIĞI ŞEKLİNDE İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİNE AİT İHALE İLANI

1- İhalenin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı
Mülkiyeti Birliğimize ait olan Antalya İli Muratpaşa İlçesi Topçular Mahallesi 12579 Ada 1 Parselde kayıtlı 64.920 m2 arsaya, Yüklenici tarafından hazırlatılmış olan mimari projeye ve mimari projeye uygun olarak yapılacak uygulama projeleri ile teknik şartnamede açıklanan tüm donanımlar dahil, (48 “kırk sekiz” ay içerisinde bitirilmek şartı ve İdare Hissesine düşecek kısımların en az %50’den aşağı olmamak kaydıyla) yapıların durumuna göre kat karşılığı şeklinde inşaat yaptırılması, bunlara ait yapı kullanım izin belgelerinin alınarak kat mülkiyetlerinin tesis edilerek Yüklenici tarafından tekliflerini hazırlayarak teslimi şeklinde ihale edilecektir.

2- İşin Yapılacağı Yer
Antalya ili Muratpaşa İlçesi Topçular Mahallesi mevkiinde bulunan 12579 ada 1 Parselde kaim 64.920 m2 arsa

3- İşe Başlama ve Bitiş Tarihleri
– Yer tesliminden itibaren 48 (kırk sekiz) aydır.

4- İhale Usulü, Katılma Şatları ve İstenilen Belgeler
• Kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.
• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge, tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) üyelerine/kurucularına ait belgeler ve ihale şartnamesinde belirtilen diğer belge ve bilgiler.
• İhaleye katılmak isteyenlerden 7.000.000 TL (yedi milyon Türk lirası) geçici teminat alınır.

5- Yeterlilik Değerlendirme Kriterleri
• İhaleye ait şartnamede ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler belirtilmiştir.

6- İhale Dokümanının nerede görülebileceği
-İstekliler şartnameyi Birliğimizden temin edebilirler.

7- İhalenin Yeri, tarih ve saatti
İhale son teklif verme tarih ve saati : 07.10.2022 Cuma Saat: 16:30

İhalenin yapılacağı yer : S.S. Antalya Pamuk ve Nar. Tarım Satış Koop.Birliği

İstekliler, S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği adresinden, 3.000,00 TL (Üç bin TL) ödeme dekontu karşılığında ihale dokümanlarını dijital olarak alabileceklerdir. Ödeme dekontu ihale teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır. Ödeme dekontu sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.

Birliğimiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte, kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

TEL:0 242 426 21 43
FAX:0 242 426 21 47 / 426 29 19
WEB: www.antbirlik.com.tr

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*