Templates by BIGtheme NET

Fabrika (Depolar) İdari Binası Restorasyon İşleri İhalesi

 1. İhalenin Adı, İhalenin Konusu, Niteliği, Türü ve Miktarı

Sınırlı Sorumlu Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne (Antbirlik) ait Macun Mahallesi İsmail Ogan Caddesi Antbirlik Sitesi No 68/17 Aksu Antalya (13437/9-10-11-15-37 Parsel) Birlik yerleşkesinde bulunan Fabrika idari binası (1550 m2) içerisinde yapılacak olan yıkım, kırım, döküm işleri. Projesine ve şartnamesine uygun tadilat ve inşaat işleri zemin parke seramik yapılması, asma tavan, alçıpan duvar ve duvar yapılması, alüminyum doğrama, ahşap kapı ve cam kapı imalatları, ıslak hacimler wc, duş yapılması sıhhi tesisat alt yapı işleri, aydınlatma, priz, elektrik alt yapı işleri, zayıf akım tesisatı alt yapı ve imalatları kurulumu işi ihale edilecektir.

İşin kapsamı yukarıda belirtilen işlere ilişkin genel teknik özellikleri, temin koşullarını, kurulum, montaj ve devreye alınmasını, işletme ve kurulum sonrası sağlanacak teknik destek hizmetlerini ve diğer ilgili koşulları içerir. Projeler ve teknik Şartname tüm sistemlerin kurulum işinin yanı sıra ilgili sistemler için geçerli tüm ek donanım ve teçhizatı da kapsar. Fabrika İdari Binası için tüm malzeme ve imalatları verilen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksiksiz, fen ve sanat kurallarına uygun biçimde (State-of-art) tamamlanacak tarife uygun vaziyette ve tüm testleri, kabulleri yapılmış, hukuki ve fiili açıdan ayıpsız olarak İdare’ye teslim edilmesidir.

 1. İşin Yapılacağı Yer
 • S. Antalya Pam. ve Nar. Tar. Satış Koop. Birliği, Macun Mah. İsmail Ogan Cad. Antbirlik Sitesi yerleşkesi (13437/9-10-11-15-37 Parsel’de bulunan Depolar İdari Binası Aksu/Antalya
 1. İşe Başlama ve Bitiş Tarihleri
 • Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
 1. İhale Usulü, Katılma Şatları ve İstenilen Belgeler
 • Kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge, tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) üyelerine/kurucularına ait belgeler ve ihale şartnamesinde belirtilen diğer belge ve bilgiler.
 • Geçici teminat: Teklif edilen bedelin %3’ ü kadardır. (İstekliler en az 4 ay süreli Bankalardan Alınan Geçici Teminat Mektubu veya Gayrimenkul İpoteği veya Bono senedini teklif dosyalarında ekleyeceklerdir.)
 1. Yeterlilik Değerlendirme Kriterleri
 • İhaleye ait şartnamede  ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler belirtilmiştir.
 1. İhale Dokümanının nerede görülebileceği
 • İstekliler İhale Şartnamesi, Teknik Şartname ve İhale Projesini Birlik Satınalma Müdürlüğünden veya www.antbirlik.com.tr adresinden temin edebilirler.
 1. İhalenin Yeri, tarih ve saati
 • İhale Tarihi ve saati : 08.11.2022
 • İhale son teklif verme tarih ve saati : 18.11.2022 Cuma  Saat: 16:30
 • İhalenin yapılacağı yer : S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Birliğimiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte, kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

İhale Dokümanlarını indirmek için lütfen TIKLAYIN

 

S.S. ANTALYA PAMUK VE NARENCİYE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

TEL              :0 242 426 21 43                           FAX:0 242 426 21 47 / 426 29 19

WEB            : www.antbirlik.com.tr                  Mail : antbirlik@hs03.kep.tr

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*