Templates by BIGtheme NET

2750 kW GÜCÜNDE ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (AKSU GES 2) KURULUMU İHALESİ

 1. İhalenin Adı, İhalenin Konusu, Niteliği, Türü ve Miktarı

Sınırlı Sorumlu Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne ait Macun Mahallesi İsmail Ogan Caddesi Antbirlik Sitesi No 68/17 Aksu Antalya 13437 ada 10-11-12-13-14-15 ve 37 Parselde bulunan 25.000 m2 depo üzerindeki çatıda mevcut 3000 kW gücündeki Güneş Enerji Santraline ilave projesine göre 2750 kW gücünde Güneş Enerji Santrali nin kurulumunun yanı sıra her türlü inşaat ekipman işleri, çatı sandviç panel değişimi, saha aydınlatma ile güvenlik sistemleri ve her türlü altyapılarının yine ekli şartnameler ve projelerde belirtilen teknik hususlar doğrultusunda “anahtar teslimi götürü bedel” usulünde tam ve eksiksiz olarak yapılarak teslimi işi ihale edilecektir.

İşin kapsamı aşağıda anılan konu başlıklarında belirtilen Güneş Enerji Santrali Sistemlerine ilişkin genel teknik özellikleri, temin koşullarını, kurulum, montaj ve devreye alınmasını, işletme ve kurulum sonrası sağlanacak teknik destek hizmetlerini ve diğer ilgili koşulları içerir. Teknik Şartname ve Projeleri, Güneş Enerjisi Santrali sistemlerinin tüm kurulum işinin yanı sıra sistemler için geçerli tüm ek donanım ve teçhizatı da kapsar. Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesisatı imalatları verilen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksiksiz, fen ve sanat kurallarına uygun biçimde (State-of-art) tamamlanacak tam çalışır vaziyette ve tüm kabulleri yapılmış şekilde İdare’ye teslim edilmesidir.

 • OG ENH, Beton Köşk, Trafo, Hücreler, Şebekeye Bağlantı ve Senkronizasyonu
 • Fotovoltaik Güneş Panelleri ve Taşıyıcı Konstrüksiyonları,
 • Solar Invertörler,
 • AC ve DC Saha Kablolamaları, AC ve DC Elektrik Pano ve Ekipmanları,
 • Veri Kayıt, Ölçüm ve Uzaktan İzleme ve Verilerin Yedeklemeleri,
 • Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatı
 • Ekipmanların temini, montajı ve testleri, Tesisin devreye alınması
 • Tesisin ilgili kurumlarca geçici kabulünün yaptırılması ve Kabul sonrası teknik destek,
 • IP CCTV Güvenlik Kamera Sistemleri ve Saha (ÇATI) Aydınlatmaları,
 • Garanti süresince bakım onarım işleri ve Tesisin Sigorta İşlemleri
 1. İşin Yapılacağı Yer
  • S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği – Macun Mahallesi İsmail Ogan Caddesi Antbirlik Sitesi No 68/17 Aksu Antalya (13437 ada 10-11-12-13-14-15 ve 37 Parselde bulunan 25.000 m2 Depo üzeri Çatısı) Aksu/Antalya
 1. İşe Başlama ve Bitiş Tarihleri
  • Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
 1. İhale Usulü, Katılma Şatları ve İstenilen Belgeler
  • Kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.
  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge, tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) üyelerine/kurucularına ait belgeler ve ihale şartnamesinde belirtilen diğer belge ve bilgiler.
  • Geçici teminat: Teklif edilen bedelin %3’ ü kadardır. (İstekliler en az 4 ay süreli Bankalardan Alınan Geçici Teminat Mektubu veya Gayrimenkul İpoteği veya Bono senedini teklif dosyalarında ekleyeceklerdir.)
 1. Yeterlilik Değerlendirme Kriterleri
  • İhaleye ait şartnamede  ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler belirtilmiştir.
 1. İhale Dokümanının nerede görülebileceği / Doküman Temin Koşulları
  • İstekliler İhale Şartnamesi, Teknik Şartname ve İhale Projesini ve Eklerini Birlik Satınalma Müdürlüğünden İhale bedelini İdare Veznesine yatırdığına dair makbuz veya dekont karşılığında dijital olarak temin edebilecektir. İstekliler talep edilmesi durumunda İhale dokümanlarını bedelsiz olarak Birlik Satınalma Müdürlüğü’nden inceleyebilecektir.
  • İhale Dokümanı Bedeli KDV Hariç: 2.000,00 TL (iki bin Türk lirası) ‘dır.
  • İstekliler İhale Bedeli İdare Veznesine Nakit yatırıp İhale makbuzunu alacaklardır. Ayrıca S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ nin Vakıfbank Ticari Şube bünyesinde bulunan “IBAN: TR92 0001 5001 5800 7295 5177 63” İdare hesabına 2750 kW GÜCÜNDE ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (AKSU GES 2) KURULUMU İHALESİ Doküman Bedeli Açıklaması ile havale yapabilecektir.
 1. İhalenin Yeri, tarih ve saati
  • İhale Tarihi ve saati : 22.12.2022
  • İhale son teklif verme tarih ve saati : 24.01.2023 Salı  Saat: 16:30
  • İhalenin yapılacağı yer : S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Birliğimiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte, kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

S.S. ANTALYA PAMUK VE NARENCİYE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

TEL              :0 242 426 21 48                           FAX:0 242 426 21 47 / 426 29 19

WEB            : www.antbirlik.com.tr                  Mail : antbirlik@hs03.kep.tr

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*